Polish

Konwertuj wiadomości e-mail MSG i EML na format HTML przy użyciu C++

W dzisiejszych czasach e-maile są jednymi z najpowszechniejszych środków komunikacji w Internecie. Jako twórcy oprogramowania widzisz wiele różnych wymagań użytkowników i scenariuszy użytkowania. Jednym z takich wymagań może być osadzenie treści wiadomości e-mail na stronach internetowych. W takich przypadkach konieczne byłoby przekonwertowanie wiadomości e-mail na format HTML. W tym artykule dowiesz się, jak programowo konwertować wiadomości e-mail MSG i EML do formatu HTML lub MHTML przy użyciu C++.
marca 17, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad