Polish

Konwertuj ODP na PDF programowo przy użyciu C++

OpenOffice używa formatu plików ODP do swoich dokumentów prezentacyjnych. Pliki ODP to zbiór slajdów zawierających tekst, obrazy, wykresy, animacje i inne typy multimediów. Mogą zaistnieć sytuacje, w których trzeba przekonwertować pliki ODP do formatu PDF. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak konwertować pliki ODP do formatu PDF za pomocą C++.
lipca 15, 2021 · 2 min · Muhammad Ahmad