Polish

Konwertuj plik programu OneNote na obraz programowo przy użyciu języka Java

Tworzenie notatek cyfrowych jest obecnie jak codzienna czynność. Wiele osób prowadzi notatki, w tym tekst, rysunki, zdjęcia i wiele innych. Możesz programowo konwertować takie notatki na obrazy za pomocą języka Java. Plik OneNote można renderować do formatu JPG, PNG, a także TIFF z różnymi trybami kolorów i kompresjami. W poniższych sekcjach szczegółowo omówiono konwersje.
czerwca 14, 2021 · 4 min · Farhan Raza