Polish

Konwertuj PCL na dokument PDF w Javie

PCL to skrót od Printer Command Language, który jest językiem opisu strony i służy do sterowania urządzeniami drukującymi. W niektórych sytuacjach może być konieczne przekonwertowanie plików PCL na pliki PDF w celu zapewnienia zgodności z wieloma systemami operacyjnymi. W tym artykule opisano, jak programowo konwertować pliki PCL na PDF w Javie.
stycznia 16, 2022 · 2 min · Farhan Raza