Polish

Załaduj plik PDF, aby dalej modyfikować i konwertować go za pomocą C#

W wielu przypadkach podczas pracy z dokumentem PDF konieczna jest jego zmiana: kopiowanie, wklejanie, przeciąganie i upuszczanie określonych treści PDF, takich jak tekst, obrazy, tabele i diagramy. Ręczne wykonywanie tych opcji w tym samym pliku PDF jest w porządku, o ile chcesz pracować z małymi częściami dokumentu. Ale co, jeśli chcesz wykonać opcje edycji w bardziej złożonych scenariuszach, takich jak tworzenie podpisu cyfrowego, scalanie wielu dokumentów PDF lub ponowne przetwarzanie całego tekstu w pliku PDF?
czerwca 29, 2020 · 5 min · Nazim Faour