Polish

Konwertuj PDF na EPUB w Python

Dokumenty PDF są powszechnie używane ze względu na ich kompatybilność z wieloma środowiskami systemowymi. Podobnie dokumenty EPUB są popularne w przypadku drukowania na dużą skalę. W niektórych scenariuszach może być konieczna konwersja pliku PDF na plik EPUB. Aby spełnić takie wymagania, w tym artykule wyjaśniono, jak przekonwertować plik PDF na EPUB w Python.
czerwca 21, 2022 · 2 min · Farhan Raza