Polish

Konwertuj PDF na HTML za pomocą C++

PDF to standardowy format dokumentów, który jest szeroko stosowany do wymiany dokumentów między osobami fizycznymi i różnymi organizacjami. Mimo że jest popularny, nie zawsze może być idealnym wyborem do wyświetlania treści. Na przykład na stronach internetowych HTML jest lepszym wyborem dla bardziej satysfakcjonującego użytkownika. Jeśli chcesz wyświetlić zawartość PDF na stronie internetowej, pomocne może okazać się przekonwertowanie jej do formatu HTML. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak konwertować dokumenty PDF do formatu HTML za pomocą C++.
maja 7, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad