Polish

Konwertuj strony PDF na obrazy JPG w C#

PDF to wszechstronny format, który jest powszechnie używany do drukowania i udostępniania dokumentów. Mogą jednak wystąpić przypadki, w których trzeba programowo przekonwertować pliki PDF na formaty obrazów. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób konwertowania plików PDF na obrazy JPG w języku C# z poziomu aplikacji .NET.
czerwca 8, 2022 · 3 min · Usmana Aziza