Polish

Konwertuj strony PDF na obrazy PNG za pomocą C++

PDF jest popularnym formatem do udostępniania i drukowania dokumentów ze względu na spójny układ. Jednak możesz znaleźć się w sytuacji, w której chcesz wygenerować obraz okładki pliku PDF lub osadzić jego strony na stronie internetowej. W takich przypadkach pomocna okaże się konwersja pliku PDF do formatu graficznego. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak konwertować strony PDF na obrazy PNG za pomocą C++.
lipca 16, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad