Polish

Konwertuj strony PDF na obrazy PNG za pomocą C#

PDF jest uważany za odpowiedni format dokumentu do drukowania i udostępniania. Może się jednak zdarzyć, że będziesz musiał przekonwertować strony w pliku PDF na obrazy PNG. Na przykład, gdy chcesz osadzić strony PDF na stronie internetowej lub wygenerować okładkę pliku PDF itp. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować konwersję PDF do PNG C# z poziomu aplikacji .NET.
listopada 25, 2020 · 3 min · Usmana Aziza