Polish

Konwertuj pliki PDF na XML w C# .NET

XML jest dobrze znanym językiem znaczników, podobnym do HTML. Jednak jego zastosowania obejmują wiele scenariuszy, takich jak zarządzanie danymi, narzędzia internetowe, biurowe, dokumenty itp. W szczególnych przypadkach dokumenty PDF są konwertowane na pliki XML w celu uzyskania uporządkowanej reprezentacji treści. W ten sposób reprezentację dokumentów PDF opartą na znacznikach można wygodniej przetwarzać do różnych celów. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak programowo przekonwertować plik PDF na XML w języku C#.
czerwca 7, 2022 · 2 min · Usmana Aziza