Polish

Konwertuj obrazy PNG na JPG w C#

Często może być konieczna konwersja obrazów z jednego formatu na inny w zależności od różnych scenariuszy. PNG do JPG to jedna z powszechnie wykonywanych konwersji obrazów, która jest powszechnie stosowana do zmniejszania rozmiaru obrazu. Aby zautomatyzować tę konwersję z poziomu aplikacji .NET, w tym artykule pokazano, jak programowo przekonwertować obraz PNG na JPG w języku C#.
grudnia 14, 2021 · 2 min · Usmana Aziza