Polish

Konwertuj PowerPoint PPTX/PPT na HTML w systemie Android

Konwersja PowerPoint do HTML może być przydatna, gdy trzeba osadzić prezentacje w aplikacjach na Androida. Każdy slajd w prezentacji można przekonwertować na stronę HTML. W związku z tym w tym artykule opisano, jak konwertować slajdy w programie PowerPoint PPTX lub PPT na HTML w systemie Android.
września 28, 2021 · 2 min · Usmana Aziza