Polish

Konwertuj PowerPoint PPT PPTX na SVG w C++

Format SVG jest często używany do osadzania treści w aplikacjach internetowych i komputerowych. Mogą zaistnieć sytuacje, w których trzeba osadzić prezentacje programu PowerPoint w takich aplikacjach. W takich okolicznościach pomocna okaże się konwersja plików PowerPoint do formatu SVG. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak konwertować prezentacje programu PowerPoint do formatu SVG przy użyciu języka C++.
września 16, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad