Polish

Konwertuj PowerPoint PPT na animowany GIF w Python

W różnych przypadkach prezentacje programu PowerPoint są konwertowane na inne formaty, takie jak HTML, obrazy itp. Zwykle robi się to, aby uniknąć zależności od programu MS PowerPoint w celu przeglądania prezentacji. Zgodnie z tym, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować prezentację PowerPoint PPT lub PPTX na animowany GIF w Python. Ponadto omówimy, jak programowo ustawić rozmiar klatki, opóźnienie między slajdami i liczbę klatek na sekundę.
lutego 24, 2022 · 3 min · Usmana Aziza