Polish

Konwertuj PowerPoint na PDF za pomocą C++

Wiele organizacji korzysta z prezentacji programu PowerPoint podczas spotkań lub innych scenariuszy dyskusji grupowych. Mogą zaistnieć sytuacje, w których konieczne będzie udostępnienie tych samych informacji innym osobom. W takich przypadkach możesz wybrać format PPTX lub PDF. Jeżeli plik ma służyć wyłącznie do prezentacji, to dopuszczalny jest format pliku PPTX. Ale jeśli plik ma być udostępniony w celach informacyjnych, format PDF jest lepszą i przyjazną dla użytkownika opcją. W tym artykule dowiesz się, jak konwertować slajdy programu PowerPoint do formatu PDF za pomocą języka C++.
marca 3, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad