Polish

Konwertuj PowerPoint na XAML przy użyciu C++

Extensible Application Markup Language (XAML to prosty i deklaratywny język oparty na XML. Używa formatu .xaml dla swoich plików i jest używany głównie do projektowania graficznych interfejsów użytkownika w Xamarin Forms, UWP (Universal Windows Platform) i WPF (Windows Presentation Foundation).W XAML możesz tworzyć, inicjować i ustawiać właściwości obiektów z relacjami hierarchicznymi.W tym artykule dowiesz się, jak programowo konwertować pliki PowerPoint do formatu XAML za pomocą C++.
września 13, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad