Polish

Konwertuj MPP na MPX w Python

Ten artykuł zawiera przewodnik krok po kroku dotyczący eksportowania danych projektu z formatu MPP do formatu MPX przy użyciu Aspose.Tasks dla języka Python. MPX umożliwia wymianę informacji o projekcie pomiędzy Microsoft Project i innymi aplikacjami obsługującymi format MPX. Dowiedz się, jak przekonwertować MPP na MPX w Python.
grudnia 26, 2023 · 3 min · Muzammila Khana