Polish

Konwertuj MPP na TIFF w C#

Microsoft Project tworzy projekt w formacie MPP. Organizujemy, śledzimy i utrzymujemy projekty w MPP. Plik MPP zawiera zadania, zasoby, przydziały, ramy czasowe, budżety i różne inne informacje związane z projektem. Możemy łatwo programowo eksportować dane projektu z plików MPP do wielostronicowych obrazów TIFF. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować MPP na TIFF w języku C#.
września 28, 2022 · 3 min · Muzammil Khan