Polish

Konwertuj PSD na obraz TIFF programowo za pomocą Java

Obrazy są często projektowane przy użyciu aplikacji Photoshop. Pliki wyjściowe są w formacie PSD, który można otwierać lub edytować za pomocą kilku programów. Może być więc konieczne programowe przekonwertowanie pliku PSD na obraz TIFF przy użyciu języka Java. Poniższe sekcje wyjaśniają konwersję PSD.
października 1, 2021 · 3 min · Farhan Raza