Polish

Konwertuj Publisher na PPT w C#

Pliki Microsoft Publisher, PUB są często używane do drukowania dokumentów na dużą skalę, takich jak broszury, broszury, plakaty itp. W niektórych sytuacjach może być konieczna konwersja pliku PUB na plik prezentacji w formacie PPT lub PPTX. W tym artykule opisano programowe konwertowanie plików wydawcy na prezentacje PPT w języku C#.
stycznia 11, 2022 · 3 min · Farhana Razę