Polish

Konwertuj PUB na obraz za pomocą C++

Pliki Microsoft Publisher (PUB) służą do drukowania lub publikowania informacji. Mogą zaistnieć sytuacje, w których musisz udostępnić te pliki, a odbiorca nie ma dostępu do programu Microsoft Publisher. W takich przypadkach konwersja tych plików na obrazy przed udostępnieniem może okazać się pomocna. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak konwertować pliki PUB do różnych formatów obrazów przy użyciu C++.
lipca 23, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad