Polish

Konwertuj zeskanowany plik PDF na tekst w języku C#

Zeskanowany plik PDF to w zasadzie jeden lub więcej płaskich obrazów przechwyconych przez skaner lub aparat. Nie można kopiować, wklejać ani przetwarzać informacji z takich plików. W tym artykule opisano, jak przekonwertować zeskanowany plik PDF na tekst w języku C#.
listopada 30, 2021 · 3 min · Farhan Raza