Polish

Konwertuj STL na USDZ w C#

Pliki STL są używane w produkcji wspomaganej komputerowo, ponieważ pliki te zawierają informacje geometryczne 3D. Natomiast plik USDZ jest często używany do tworzenia scen opartych na rzeczywistości rozszerzonej. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja pliku STL do formatu USDZ. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik STL na plik USDZ w języku C#.
marca 28, 2022 · 2 min · Farhan Raza