Polish

Konwertuj obraz SVG na stronę HTML programowo w C#

Pliki Scalable Vector Graphic, SVG, są powszechnie używane w Internecie ze względu na ich skalowalność i brak zmiany jakości obrazu. Dwuwymiarowa grafika, taka jak logo, ikony i ilustracje, jest często renderowana w formacie pliku SVG. Możesz łatwo przekonwertować plik SVG na plik HTML programowo przy użyciu języka C#. W tym artykule dowiesz się kilku szczegółów na temat konwersji strony SVG do HTML.
marca 25, 2021 · 3 min · Farhan Raza