Polish

Konwertuj GeoJson na TopoJson i odwrotnie, używając C#

GeoJSON służy do reprezentowania obiektów geograficznych z obiektami nieprzestrzennymi. Podczas gdy TopoJSON jest rozszerzeniem GeoJSON, które wykorzystuje topologię. Możesz przekonwertować GeoJSON na TopoJSON, a także TopoJSON na GeoJSON zgodnie z własnymi wymaganiami.
marca 2, 2021 · 3 min · Farhan Raza