Polish

Konwertuj pliki TXT na PDF w C#

Notatnik zapewnia najłatwiejszy i najszybszy sposób zapisywania ważnych punktów i/lub tworzenia notatek. Ponadto różne aplikacje generują przydatne informacje w postaci plików TXT. Ponieważ pliki TXT nie obsługują zaawansowanych funkcji, takich jak adnotacje itp., może być konieczna ich konwersja do formatu PDF. Aby wykonać tę konwersję z poziomu aplikacji .NET, w tym artykule omówiono sposób konwertowania plików TXT na format PDF przy użyciu języka C# .NET.
listopada 2, 2021 · 2 min · Usmana Aziza