Polish

Konwertuj pliki TXT na PDF w Python

Różne osoby używają Notatnika do zapisywania ważnych punktów lub szybkiego tworzenia notatek w formacie TXT. Ponadto pliki TXT służą do przechowywania zwykłego tekstu w różnych aplikacjach. Ponieważ jednak Notatnik nie zapewnia zaawansowanych funkcji, pliki TXT są często konwertowane do formatu PDF. Aby programowo zautomatyzować konwersję TXT na PDF, w tym artykule omówiono sposób konwertowania plików TXT na format PDF w Python.
listopada 29, 2021 · 2 min · Usmana Aziza