Polish

Konwertuj TXT na XML w C#

Pliki TXT zapewniają wygodny sposób szybkiego i łatwego zapisywania danych tekstowych. Z drugiej strony pliki XML są powszechnie używane do przechowywania i przesyłania danych w ramach aplikacji lub między nimi. W niektórych przypadkach konieczne jest programowe wyeksportowanie danych pliku TXT do formatu XML z poziomu aplikacji C#. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować plik TXT na format XML w języku C#.
lipca 4, 2022 · 2 min · Usmana Aziza