Polish

Konwertuj USDZ na PDF w Javie

Pliki USDZ zawierają dane związane z cieniowaniem, deformacją szkieletu i innymi aspektami scen 3D. W niektórych scenariuszach możesz chcieć przekonwertować plik USDZ na format PDF, ponieważ pliki PDF są szeroko obsługiwane na wielu platformach. W przypadku takich wymagań w tym artykule wyjaśniono, jak przekonwertować USDZ na pliki PDF w Javie.
kwietnia 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza