Polish

Konwertuj USDZ na PDF w C#

Pliki USDZ stają się popularne ze względu na ich użyteczność w scenariuszach rzeczywistości rozszerzonej. Jednak ograniczona liczba aplikacji obsługuje wyświetlanie takich plików lub manipulowanie nimi. Dlatego w niektórych sytuacjach może być konieczna konwersja pliku USDZ do formatu PDF ze względu na wieloplatformową obsługę plików PDF. Zgodnie z takimi scenariuszami w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik USDZ na plik w formacie PDF w języku C#.
maja 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza