Polish

Konwertuj USDZ na plik STL w C#

Pliki USDZ są powszechnie używane do tworzenia scen opartych na rzeczywistości rozszerzonej. Pliki USDZ zawierają dane dotyczące olinowania, tekstur, geometrii itp., Aby precyzyjnie przedstawić scenę 3D. W niektórych scenariuszach może być konieczna konwersja pliku USDZ do formatu STL. W związku z tym w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować plik USDZ na plik STL w języku C#.
marca 27, 2022 · 2 min · Farhan Raza