Polish

Konwertuj VSDM na PDF w C#

Pliki VSDM mają możliwość uruchamiania makr po otwarciu pliku, gdzie makra to akcje zdefiniowane przez użytkownika, które można opracować w celu uruchamiania określonych zadań. W niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie pliku diagramu programu VSDM Visio na format PDF w celu zapewnienia zgodności. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik VSDM na format PDF w języku C#.
czerwca 28, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Programowo konwertuj plik Visio VSD / VSDX na obraz w języku C#

Rysunki programu Microsoft Visio są często używane w organizacjach do różnych celów projektowych. Plik diagramu programu Visio można przekonwertować programowo na format obrazu przy użyciu języka C#. Ta konwersja jest pomocna, ponieważ obrazy można łatwo udostępniać i przeglądać w porównaniu z formatami rysunków VSD, VSDX itp.
lipca 2, 2021 · 3 min · Farhan Raza