Polish

Konwertuj EMF lub WMF na SVG programowo za pomocą C#

WMF to skrót od Windows MetaFile, podczas gdy EMF to ulepszona wersja, znana jako Enhanced MetaFile. Te metapliki są często używane do celów drukowania. Możesz łatwo przekonwertować EMF lub WMF na format pliku obrazu SVG zgodnie z własnymi wymaganiami.
stycznia 29, 2021 · 3 min · Farhan Raza