Polish

Konwertuj dokumenty Worda na Markdown w Javie

Obecnie format Markdown (MD) jest powszechnie wybierany do pisania artykułów online, blogów i dokumentacji. Jednak jego składnia staje się trudna do zapamiętania i zapisania w przypadku dokumentów o dużych rozmiarach. Dla ułatwienia możesz pisać treści w MS Word a następnie przekonwertuj plik DOCX lub DOC na Markdown.Aby przeprowadzić tę konwersję programowo, w tym artykule opisano, jak konwertować dokumenty programu Word na pliki Markdown (.md) przy użyciu języka Java.
listopada 1, 2021 · 3 min · Usmana Aziza