Polish

Konwertuj Word DOC DOCX na Markdown w C#

Obecnie duża liczba artykułów, blogów i dokumentacji jest napisana w formacie Markdown. Jednak składnia języka Markdown często staje się trudna do zapamiętania i napisania w przypadku dokumentów o dużych rozmiarach. Dla ułatwienia możesz napisać treść w MS Word, a następnie przekonwertować dokument DOCX lub DOC na Markdown. Aby zautomatyzować konwersję programu Word do formatu Markdown, w tym artykule omówiono sposób konwertowania plików programu Word DOC DOCX do formatu Markdown w języku C# .NET.
lipca 20, 2022 · 3 min · Usmana Aziza