Polish

Konwersja programu Word do formatu PDF w języku C# .NET — kompletny przewodnik

Konwersja plików Word do PDF jest obecnie powszechną praktyką i jest preferowana przed udostępnieniem dokumentów. MS Word zapewnia wbudowaną funkcję zapisywania dokumentów Word w formacie PDF, jednak może się zdarzyć, że będziesz chciał programowo przekonwertować dokument Word na PDF, na przykład w swoich aplikacjach internetowych, lub możesz wymagać wsadowej konwersji Word do PDF bez instalowania MS Office. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować program Word na format PDF przy użyciu języka C# w środowisku .
lipca 14, 2022 · 5 min · Usmana Aziza

Konwertuj Word DOCX lub DOC na PDF w C# .NET

Konwersja plików Word do PDF jest obecnie powszechną praktyką i preferuje się konwersję dokumentów do formatu PDF przed udostępnieniem. MS Word zapewnia wbudowaną funkcję zapisywania plików Word jako PDF, jednak może się zdarzyć, że będziesz chciał programowo przekonwertować dokument Word na PDF, na przykład w aplikacjach internetowych. Ponadto może być wymagana wsadowa konwersja programu Word do formatu PDF bez instalowania pakietu MS Office. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować Word DO na PDF w języku C# w aplikacjach .
stycznia 2, 2020 · 6 min · Usmana Aziza