Polish

AcroForms vs XFA Forms - Konwertuj XFA na AcroForms w formacie PDF

AcroForms kontra XFA Forms AcroForms to formularze do wypełnienia, które służą do integracji pól formularza w dokumentach PDF. Była to początkowa technologia formularzy przyjęta przez firmę Adobe dla dokumentów PDF począwszy od specyfikacji PDF 1.2. AcroForms umożliwiają dodawanie pól formularza jako nakładki w celu zbierania danych od użytkowników końcowych lub kogokolwiek korzystającego z dokumentu. Później firma Adobe przyjęła oparte na XML formularze XFA (XML Forms Architecture) jako część specyfikacji PDF 1.
marca 31, 2020 · 3 min · Usmana Aziza