Polish

Konwertuj XLSX na JSON w C#

JSON to popularny format wymiany danych w ramach aplikacji lub między nimi. Lekkie pliki JSON umożliwiają łatwe przechowywanie i przetwarzanie małych lub dużych danych. Z drugiej strony pliki Excel XLSX są powszechnie używane do przechowywania i udostępniania danych. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczna konwersja danych XLSX do formatu JSON z poziomu aplikacji .NET. Aby to osiągnąć, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować XLSX na JSON w języku C#.
lipca 21, 2022 · 2 min · Usmana Aziza