Polish

Konwertuj XML na MPP lub MPP na XML Programowo za pomocą C#

Extensible Markup Language (XML to format pliku, który przechowuje informacje za pomocą znaczników. Może być używany do przechowywania lub przesyłania danych. Mogą wystąpić sytuacje, w których trzeba przenieść dane przechowywane w pliku MPP do jakiejś aplikacji, która akceptuje XML jako dane wejściowe format. Z drugiej strony możesz mieć dane projektu w formacie XML, które możesz chcieć przekonwertować na format MPP. W takich przypadkach możesz konwertować formaty MPP i XML zgodnie z własnymi potrzebami. W tym celu w tym artykule nauczy Cię, jak konwertować pliki MPP do formatu XML i odwrotnie programowo przy użyciu języka C#.
sierpnia 25, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad