Polish

Konwertuj XPS na TIFF w C#

Dokumenty XPS są podobne do formatu plików PDF, ale używają formatu XML w układzie, wyglądzie i informacjach o drukowaniu dokumentu. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba programowej konwersji obrazów XPS na TIFF. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować XPS na TIFF w języku C#.
października 10, 2022 · 4 min · Muzammil Khan