Polish

Konwertuj XPS na obraz JPG lub PNG w Javie

Pliki XPS służą do zapisywania dokumentów w języku opisu strony. Może być konieczne przekonwertowanie pliku XPS na obraz w celu wyświetlenia podglądu zawartości lub utworzenia miniatur. Zgodnie z takimi scenariuszami, w tym artykule omówiono, jak przekonwertować obrazy XPS na obrazy JPG lub PNG za pomocą języka Java.
stycznia 24, 2022 · 3 min · Farhan Raza