Polish

Konwertuj archiwa ZIP na TAR w C#

ZIP to popularny format archiwizacji używany do kompresji plików i folderów. ZIP ułatwia udostępnianie wielu plików, zmniejszając ich rozmiar i utrzymując je w jednym pliku. Z drugiej strony TAR to znany format archiwizacji oparty na Uniksie, który jest używany do pakowania plików przed udostępnieniem. W różnych przypadkach musisz przekonwertować archiwa ZIP na format TAR. Aby osiągnąć to programowo, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować archiwum ZIP na format TAR w języku C#.
grudnia 27, 2021 · 3 min · Usmana Aziza