Polish

Zastosuj efekty 3D w programie PowerPoint PPT przy użyciu języka C#

Efekty 3D w prezentacjach PowerPoint uatrakcyjniają zawartość. Używając tekstu lub kształtów 3D, możesz zwiększyć interaktywność i przyciągnąć uwagę odbiorców. Podczas pracy nad automatyzacją programu PowerPoint z poziomu aplikacji .NET może być konieczne dodanie efektów 3D do prezentacji. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób stosowania efektów 3D w programie PowerPoint PPT w języku C#.
stycznia 24, 2022 · 5 min · Usmana Aziza