Polish

Utwórz płaskie archiwum ZIP w C#

Często otrzymujesz archiwum ZIP, które zawiera inne archiwa ZIP, tworząc zagnieżdżoną strukturę archiwów. W takich przypadkach możesz chcieć uzyskać płaską strukturę, wyodrębniając wszystkie wewnętrzne archiwa ZIP do archiwum zewnętrznego. Aby programowo wykonać tę operację, w tym artykule pokazano, jak utworzyć płaskie archiwum ZIP w języku C#.
stycznia 17, 2022 · 4 min · Usmana Aziza