Polish

Twórz i usuwaj foldery na MS Exchange Server w Javie

Microsoft Exchange Server przechowuje wiadomości e-mail w różnych folderach, takich jak skrzynka odbiorcza, skrzynka nadawcza itp. Ponadto umożliwia tworzenie własnych folderów lub podfolderów w predefiniowanych folderach. W niektórych przypadkach może być konieczne programowe utworzenie folderów niestandardowych na serwerze Exchange. Aby to osiągnąć, w tym artykule opisano, jak tworzyć lub usuwać foldery lub podfoldery za pomocą EWS na MS Exchange Server w Javie.
marca 1, 2022 · 4 min · Usmana Aziza