Polish

Twórz i manipuluj tabelami w programie PowerPoint PPT przy użyciu języka Python

Tabele są powszechnie używane do organizowania danych w postaci wierszy i kolumn. Ułatwiają przeglądanie, zrozumienie i analizę danych. W różnych przypadkach musisz wstawiać tabele do prezentacji PowerPoint. Aby osiągnąć to programowo, w tym artykule omówiono sposób tworzenia tabel w programie PowerPoint PPT lub PPTX przy użyciu języka Python. Ponadto dowiesz się, jak uzyskiwać dostęp, modyfikować i formatować istniejące tabele programu PowerPoint.
marca 2, 2022 · 5 min · Usmana Aziza