Polish

Twórz zadania MS Outlook w Python

MS Outlook umożliwia tworzenie list rzeczy do zrobienia, które składają się z różnych zadań. Każde zadanie to czynność, która ma być wykonana w określonym czasie. W ten sposób możesz śledzić przydzielone Ci zadania. Podczas automatyzacji operacji MS Outlook może zaistnieć potrzeba pracy z zadaniami programu Outlook. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak programowo tworzyć zadania MS Outlook w Python.
kwietnia 28, 2022 · 4 min · Usmana Aziza