Polish

Twórz wykresy w prezentacjach PowerPoint przy użyciu języka C#

Wykresy służą do podsumowywania i wizualnego przedstawiania danych w prezentacjach programu PowerPoint. Dlatego PowerPoint udostępnia szeroką gamę typów wykresów do wizualizacji danych. Do najczęściej używanych typów wykresów należą między innymi wykresy kołowe, wykresy liniowe, wykresy słupkowe, histogramy, wykresy giełdowe itp. Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć te popularne typy wykresów w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C#.
lutego 1, 2021 · 10 min · Usmana Aziza