Polish

Stwórz Cylinder 3D w C#

Cylindry są powszechnie stosowane w scenach trójwymiarowych. W różnych aplikacjach do przetwarzania grafiki może być konieczne utworzenie różnych typów cylindrów. Tutaj omówimy, jak wykonać różne rodzaje trójwymiarowych cylindrów z różnymi transformacjami i wariacjami. Wyjaśnia, jak programowo w języku C# utworzyć cylinder 3D z dnem ścinania, górą ścinania i cylindrem wentylatora o różnych długościach theta.
listopada 15, 2022 · 3 min · Farhan Raza